© 2009 All Rights Reserved, WELLFOOD Slovakia, s.r.o., Komárno, Hríbová 33, tel.: +421 35 760 2596